Tillsynsvägledning

Avfallsregistret för tillsyns- myndigheter

Man vid dator

Tillsynsmyndigheter har tillgång till avfallsregistret för farligt avfall. Myndigheterna kan nå de uppgifter som behövs för tillsyn. Uppgifterna går att hämta ut till det egna verksamhetsstödsystemet med en API-lösning för tillsynsmyndigheter. Då krävs utveckling av det egna systemet.

Sidan vänder sig till

Tillsynsmyndigheter.

Bra att veta

Naturvårdsverkets nuvarande vägledningar om API:erna riktar sig främst till it-utvecklare och verksamhetsutövare. Informationen går  i nuläget att använda för att komma igång med utvecklingsarbetet för tillsynsmyndigheter. 

Överenskommelse mellan myndigheter

För att tillsynsmyndigheter ska kunna ansluta sina verksamhetsstödsystem till avfallsregistret med hjälp av API:et, behöver tillsynsmyndigheten skriva en överenskommelse med Naturvårdsverket. Ifylld överenskommelse e-postas till kundtjanst@naturvardsverket.se eller postas till Naturvårdsverket.

Överenskommelse om anslutning (pdf 124 kB)

Allmänna villkor (pdf 167 kB)

Bilaga A – teknisk beskrivning (pdf 335 kB)

Mer om API för tillsyn

De flesta tillsynsmyndigheter kommer att använda tjänsteleverantörer som utvecklar det egna systemet. Om tillsynsmyndigheten utvecklar sitt eget verksamhetstödsystem behöver den också ett klientcertifikat.

Läs övergripande om anslutning till avfallsregistret med hjälp av API

Att nå uppgifterna utan API

En tillsynsmyndighet kan begära ut uppgifter från avfallsregistret genom att mejla till registrator@naturvardsverket.se och ange vilka uppgifter som eftersöks. Informationen kommer då som en excelfil.

För att Naturvårdsverket ska kunna verifiera avsändaren bör tillsynsmyndigheter använda en mejladress som tydligt visar att den tillhör en behörig tillsynsmyndighet.

Mer svar och information

Vi ser att implementeringen av avfallsregistret kommer att ta ytterligare en tid. Både Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheter bör fortsätta att prioritera kunskapsspridning om förändringarna.

Använd informationsmaterial

Frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar kring tillsyn och avfallsregistret.

Tekniska frågor och svar om API-anslutning