Allmänna villkor för anslutning via API för anteckning

Här hittar du allmänna villkor för anslutning via API för anteckning.

Version 3.0, senast uppdaterad 2021-04-15.