Söksida

Din sökning gav 154 träffar

Visa

Sortera efter

Innehåll

Forskning om stora rovdjur

Ett lodjur med två ungar i skogen
Publikation

Att leva nära stora rovdjur

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎september‎ ‎2021
En flock får i motljus.
Vägledning

Inventeringsmetodik för stora rovdjur, fjällräv och kungsörn

Här finns faktablad som stöd för personer som ska genomföra inventeringarna av de stora rovdjuren björn, järv, lodjur och varg samt arterna fjällräv och kungsörn.
Granskad: ‎den ‎13‎ ‎februari‎ ‎2024
Ikon för jakt och vilt
Innehåll

Uppdaterade riktlinjer för skyddsjakt på stora rovdjur

Regeringen gav i juli 2023 Naturvårdsverket i uppdrag att utifrån dagens förhållanden ta fram uppdaterade riktlinjer som kan användas vid skyddsjakt efter varg. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet den 22 mars 2024.
Granskad: ‎den ‎21‎ ‎mars‎ ‎2024
Innehåll

Uppdaterade riktlinjer för beslut om skyddsjakt på stora rovdjur

2023-03-27 NYHET Naturvårdsverket har delredovisat ett regeringsuppdrag om att utreda om, och i så fall hur, skyddsjakt efter varg kan utvecklas. Riktlinjerna för länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt på stora rovdjur har uppdaterats i arbetet med uppdraget.
Granskad: ‎den ‎27‎ ‎mars‎ ‎2023
Innehåll

Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur

Publikation

Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt på stora rovdjur

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎maj‎ ‎2024
Betesmark/utmark, Tyresta.
Innehåll

Föreskrifter och allmänna råd om administration av jakt efter älg, kronhjort och stora rovdjur m.m.

Innehåll

Jakt på rovdjur

Alla vilda djur är i grunden fredade. Jakt på stora rovdjur – björn, varg, järv, lodjur – ska alltid ske under kontrollerade former. Jakt på stora rovdjur kan bedrivas som licensjakt eller som skyddsjakt.
Granskad: ‎den ‎3‎ ‎oktober‎ ‎2023
En järv i vinterlandskap
Innehåll

Inventering av rovdjur

Kunskapen vi får från inventeringen är nödvändig för en viltförvaltning av hög kvalitet.
En björn på en myr