Vägledning

Inventeringsmetodik för stora rovdjur, fjällräv och kungsörn

Här finns faktablad som stöd för personer som ska genomföra inventeringarna av de stora rovdjuren björn, järv, lodjur och varg samt arterna fjällräv och kungsörn.

Sidan vänder sig till

Länsstyrelsen, de svenska samebyarnas inventeringssamordnare, personer knutna till Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge samt övriga aktörer som har ansvar för att kontrollera och kvalitetssäkra observationer av björn, fjällräv, järv, kungsörn, lodjur och varg i fält och registrera dem i databasen Rovbase.

Svensk-norskt samarbete

Inventeringarna är en integrerad del av viltförvaltningen i Sverige. Kunskap om rovdjursstammarnas storlek, utbredning och hur stammarna utvecklas över tid behövs för att det ska gå att bedriva en ansvarsfull och långsiktigt hållbar förvaltning av arterna.

Sverige och Norge samarbetar kring övervakning eftersom djuren inte känner av några landsgränser. För de stora rovdjuren och fjällräv är målet att inventering och rapportering av resultaten ska ske på samma sätt i de båda länderna. Genom detta samarbete blir resultaten mer jämförbara och det blir lättare att uppskatta storleken på de gemensamma rovdjursstammarna.

Databaser för rapportering

De personer som arbetar med inventeringarna av björn, fjällräv, järv, kungsörn, lodjur och varg har tillgång till den gemensamma norsk-svenska databasen Rovbase. 

www.rovbase.se

Skandobs är en norsk-svensk databas som utvecklats av Rovdata i Norge och Naturvårdsverket. Här kan allmänheten rapportera observationer av stora rovdjur. Skandobs finns också som mobilapp.

www.skandobs.se