NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter och allmänna råd om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn

Tillämpningsområde

Inventeringen ska ingå i länsstyrelsernas regionala förvaltningsansvar för rovdjuren och även vara en del i arbetet med att förhindra faunakriminalitet.

Inventeringsresultaten ska vara direkt jämförbara mellan åren och mellan län/områden med renskötsel samt utgöra underlag: för uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling, vid uppföljning av effekterna av vidtagna skadeförebyggande åtgärder, vid planering av framtida skadeförebyggande åtgärder, vid Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas beslut om jakt efter rovdjur.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2007:10 - Konsolidering

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn (Konsoliderad t.o.m. NFS 2014:23)

‎5‎/‎12‎/‎2017Ladda ner (583,19 KB)
NFS 2014:23 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lo och kungsörn

‎10‎/‎1‎/‎2014Ladda ner (183,59 KB)
NFS 2012:12 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn

‎1‎/‎1‎/‎2013Ladda ner (303,93 KB)
NFS 2012:1 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn

‎2‎/‎1‎/‎2012Ladda ner (101,60 KB)
‎1‎/‎1‎/‎2008Ladda ner (307,94 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik