Ämnesområde

Pollinering

Blomfluga på prästkrage

Vi behöver vilda pollinatörer för vår livsmedelsförsörjning och för biologisk mångfald. Idag är våra pollinatörer hotade i landskapet och behöver därför vår hjälp.

De flesta växter tar hjälp av pollinatörer för sin pollenöverföring. I Sverige är det främst insekter som är pollinatörer, exempelvis vildbin och andra steklar, dag- och nattfjärilar, blomflugor, andra flugor och skalbaggar. De flesta lever vilt i naturen, så kallade vilda pollinatörer. 

Studier har visat att pollinerande insekter har minskat både i antal och i antal arter globalt och i Sverige. Färre blomrika miljöer, ökad användning av växtskyddsmedel och klimatförändringar är några av hoten mot de vilda pollinatörerna.

Naturvårdsverket har uppdraget att samordna och vägleda de myndigheter som har verksamheter som på olika sätt påverkar vilda pollinatörer. 

Vilda pollinatörer och pollinering

Vilda pollinatörers behov

Pollinatörer behöver tillgång på föda, bra boplatser och att kunna förflytta sig i landskapet. Här beskrivs vilka miljöer vi behöver vårda och utveckla för att ge pollinatörerna tillräckligt med livsutrymme.

Läs mer om pollinatörernas behov
Liggande trädstam i blåsippor

Hur kan vi hjälpa vilda pollinatörer?

För att motverka den negativa trenden behöver alla i samhället hjälpa till att göra insatser som gynnar vilda pollinatörer.

Goda exempel

  Film | Alla kan göra något

  Hjälp oss hjälpa de vilda pollinatörerna

  De vilda pollinatörerna behöver mer blommor och boplatser.

  Youtube video

  Aktuellt

   Prioriterade satsningar

   Insatser för att hjälpa våra vilda pollinatörer görs på flera sätt och av flera aktörer i samhället. Mellan 2020–2022 har Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag, för att samordna och vägleda myndigheter som har verksamheter som på olika sätt påverkar förutsättningarna för vilda pollinatörer.

   "Alla insatser för vilda pollinatörer behövs och alla kan göra något"

   Informationsmaterial om pollinering

   Här har vi samlat befintligt informationsmaterial om pollinering och vilda pollinatörer; presentationer, filmer, illustrationer bland annat. Vi fyller på sidorna så fort nytt material tas fram.  

   Vill du få nyhetsbrevet om grön infrastruktur och ekosystemtjänster?

   Här kan du prenumerera på nyheter om grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Du får tips om aktiviteter, material, lärande exempel och forskning.

   Besök vår nyhetsbrevsida och välj "Insatser för grön infrastruktur"