Konstverk med bollar i olika färger.

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev och få senaste nytt inom några av Naturvårdsverkets viktigaste frågor.

Våra nyhetsbrev

Nyhetsbrevet Hållbart innehåller aktuella reportage, information och statistik om cirkulära flöden och avfallsförebyggande åtgärder.

Det riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med hållbar konsumtion och produktion, avfallsförebyggande åtgärder eller avfalls- och kemikaliefrågor. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år.

Senaste nyhetsbreven (andpm.com)

Prenumerera eller avregistrera

I nyhetsbrevet får du aktuell kunskap och inspiration om hur grön infrastruktur och ekosystemtjänster kan bli en naturlig del i exempelvis samhällsplaneringen eller i ditt arbete. Du får också veta hur du kan bidra i arbetet med att genomföra åtgärder för grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Du får tips om aktiviteter, material, lärande exempel och forskning.

Nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med eller beslutar i frågor om användning av mark och vatten, samt till dig som på olika sätt verkar i landskapet och nyttjar mark och vatten, bland annat kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, organisationer, konsulter, markägare och markägarorganisationer och ideella föreningar.

Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Senaste nyhetsbreven (andpm.com)

Prenumerera eller avregistrera

Nyhetsbrevet är till för dig som vill hålla dig uppdaterad om det nationella arbetet med invasiva främmande arter. Du får en aktuell överblick över vad som är på gång inom området, till exempel ny lagstiftning, ny vägledning och annat stöd till myndigheter, kommuner, bransch- och intresseorganisationer och andra som arbetar med frågan.

Innehållet utgår från Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens roll som nationellt ansvariga myndigheter. Vi refererar även till information från andra myndigheter och aktörer.

Nyhetsbrevet kommer ut 4 gånger per år.

Senaste nyhetsbreven (andpm.com)

Prenumerera eller avregistrera

Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev för dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

I Miljömålsnytt skriver vi framförallt om vad som är på gång i miljömålssystemet och visar exempel på svenskt miljöarbete. Nyhetsbrevet ges ut ungefär en gång i månaden.

Senaste nyhetsbreven (andpm.com)

Prenumerera eller avregistrera

Nytt från miljöövervakningen är ett nyhetsbrev med information om och resultat från den svenska miljöövervakningen.

Nyhetsbrevet ges ut i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och utkommer ett par gånger per år.

Senaste nyhetsbreven (andpm.com)

Prenumerera eller avregistrera

Tillsynsnytt är ett forum för information, idéer och erfarenhets­utbyte och riktar sig till dig som arbetar med tillämpning av miljölagstiftningens bestämmelser. Tillsynsnytt kommer ut cirka en gång per månad.

Senaste nyhetsbreven (andpm.com)

Prenumerera eller avregistrera

Viltnytt är ett nyhetsbrev med aktuella reportage, information och statistik om viltförvaltning.

Det riktar sig till dig som är intresserad av eller jobbar med viltförvaltning och jakt. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år.

Senaste nyhetsbreven (andpm.com)

Prenumerera eller avregistrera

Nyhetsbrevet innehållet information från forskningsprogrammet Vindval. Programmets syfte är att ta fram och förmedla vetenskapligt baserade fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö.

Vindval finansieras av Energimyndigheten och drivs av Naturvårdsverket. Programmet startade 2005 och avslutas 2024. 

Nyhetsbrevet kommer ut cirka sex gånger per år.

Prenumerera eller avregistrera

Senaste nyhetsbreven

2024

2023