Sociala medier

Naturvårdsverket använder sociala medier för kontakt och kommunikation. Här presenterar vi en översikt över vilka sociala medier och kanaler du kan möta oss i.

Med sociala medier menar vi kommunikationskanaler som låter användarna att kommunicera direkt med Naturvårdsverket eller med varandra.

Allt innehåll, även kommentarer och inlägg av användare och besökare, som publiceras i något av våra medier blir allmänna handlingar. Det innebär bland annat att vi behöver gallra bort inlägg som innehåller personuppgifter och andra känsliga uppgifter. Om du vill ha kontakt med oss och behöver lämna personuppgifter eller annan känslig information är du istället välkommen att kontakta vår kundtjänst via mejl, telefon eller brev.

Naturvårdsverket finns i de sociala medier som är listade nedan.

Twitter

På vårt övergripande konto på Twitter förmedlar vi våra nyheter och pressmeddelanden. 

Naturvårdsverket på Twitter

Naturvårdsverkets generaldirektör finns på Twitter. 

Björn Risinger

Du kan också följa några av våra medarbetare som twittrar om sina specialområden:

Ekosystemtjänster, Anki Weibull
Fjällsäkerhet, Per-Olov Wikberg
Internationellt miljöarbete, Petter Mars (engelska)
Klimat, Tea Alopaeus
Klimatklivet, Nanna Wikholm

Facebook

Naturvårdsverket har en Facebooksida där vi delar med oss av miljöinformation för att öka kunskapen om miljöarbetet i Sverige och i världen. 

Naturvårdsverket på Facebook

Naturvårdsverket har även Facebooksidor för några av våra verksamhetsområden:

Lavinprognoser
Fjällsäkerhetsrådet
Snöskoterrådet

Instagram

Vi har ett gemensamt konto för alla nationalparker i Sverige.

Sveriges nationalparker på Instagram

Vi har ett konto för kampanjen Textilsmart tillsammans med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen. 

Textilsmart på Instagram

Naturvårdsverket har ett konto för information om lavinprognoser.

Lavinprognoser på Instagram

YouTube

På Naturvårdsverkets Youtube-kanal kan du se Naturvårdsverkets filmer och sändningar från konferenser och evenemang.

Naturvårdsverket på Youtube
Naturvårdsverket konferenser och möten på Youtube