Visselblåsning

Här kan du som har en arbetsrelaterad koppling till Naturvårdsverket rapportera om missförhållanden av allmänt intresse inom myndigheten. Du kan också rapportera om missförhållanden inom vissa av de områden som omfattas av vårt tillsynsansvar.

Om du istället vill framföra klagomål är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.