Från 2025 ska textilavfall samlas in separat

2024-03-05 NYHET Regeringen har beslutat om separat insamling av textilavfall från och med januari 2025. Alla som har textilavfall ska sortera ut det. Kommunen kommer att ansvara för att samla in textilavfall som är kommunalt avfall. Verksamheter som textiltillverkare och grossister omfattas också av kravet, men får själva se till att det utsorterade textilavfallet samlas in och behandlas.

– Naturvårdsverket kommer att ta fram en vägledning till de nya kraven. Första delen av vägledningen publiceras nu, berättar Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket. Vi har för avsikt att samverka med olika branschorganisationer för att informera om de nya reglerna. Fortlöpande uppdateringar i vägledningen kommer under året i takt med att vi rätar ut frågetecken ihop med branschorganisationerna.

Kommuner ska också informera hushåll och verksamheter som har kommunalt textilavfall om att det är allra bäst att se till att textilprodukter används länge genom till exempel återanvändning.

– 80 procent av en textilprodukts totala miljö och klimatpåverkan sker vid tillverkningen. Därför är det viktigt att vi använder och tar tillvara det som redan finns och inte bara slänger och köper nytt, berättar Rebecca Uggla, Naturvårdsverket. 

Vad räknas som textilavfall?

Textilavfall som ska samlas in är avfall som består av:

  • kläder av textil
  • hemtextil
  • inredningstextil
  • väskor av textil
  • accessoarer av textil

Vad händer nu?

Kommuner som inte redan har insamling på plats kommer att behöva skapa insamlingsställen och eventuellt upphandla entreprenörstjänster för transporter, sortering och behandling av textilavfallet. De ska också årligen rapportera in mängden textil som samlats in och hanterats.  

Verksamheter som exempelvis textiltillverkare och grossister omfattas också av kravet på att sortera ut textilavfall. Dessa verksamheter får själva se till att det utsorterade textilavfallet samlas in för återanvändning eller återvinning.

Idag utförs insamling av textil och textilavfall huvudsakligen av frivilligorganisationer, på uppdrag av kommunerna. Uppskattningsvis samlas årligen över 40 000 ton in. Det kan jämföras med att 160 000 ton nyproducerade textiler sattes på svenska marknaden 2022.

På sikt är ambitionen att textilkonsumtionens negativa miljöeffekter ska minska. Detta ska ske dels genom att textilavfall samlas in och tas hand om, dels genom att textilprodukter ska bli mer hållbara och kunna användas under längre tid både inom EU och globalt. Det är kombinationen av åtgärder som långsiktigt kan bidra till en hållbar textilkonsumtion och produktion.

Läs mer

Kontakt

För ytterligare information om vägledningen, kontakta: kundtjanst@naturvardsverket.se

Yvonne Augustsson, handläggare, Naturvårdsverket 010-698 10 10 Yvonne.Augustsson@Naturvardsverket.se

Rebecca Uggla, handläggare, Naturvårdsverket, 010-698 14 38
Rebecca.Uggla@Naturvardsverket.se

Youtube video