Tankesmedjan för friluftsliv 2023

Här hittar du dokumentationen från årets tankesmedja för friluftsliv

Årets tankesmedja för friluftsliv ägde rum den 7–8 november 2023 på Hasselbacken i Stockholm och temat var ”kunskap om friluftsliv”. Tankesmedjan genomfördes i samarbete med Mistra Sport & Outdoors och Centrum för naturvägledning vid SLU. 

Välkommen till årets tankesmedja!

Björn Risinger, Naturvårdsverkets generaldirektör, välkomnade alla till årets tankesmedja. 

Välfärdens landskap

Amalia Engström, forskare vid avdelningen för landskapsarkitektur, SLU, berättade om erfarenheter från projektet Välfärdens landskap och den täta staden. 

Presentation Välfärdens landskap (pdf)

Senaste nytt inom friluftslivet 

Hur blir friluftslivet hållbart? Om nödvändigheten att tänka nytt, Sverker Sörlin, professor och författare

Hur kan man tänka kring forskning om friluftslivet? Hur gör man kloka prioriteringar? Är det ens forskning om friluftsliv som är det viktigaste för friluftslivet? Eller borde den nya kunskapen handla om juridik, moral, livsstil, samhällsförändring…? Hur kan vi använda den kunskap vi redan har för att göra saker bättre? Behövs en djupare bildning som knyter kunskap till handling och ansvar? Hur kan en sådan skapas och spridas? Kan friluftslivet rentav vara en del av bildningen?

Vägar framåt för ekologiskt hållbara, mångfunktionella landskap

Beteendeförändringar för hållbart friluftsliv

Det är lätt att göra allemansrätt

Här presenterades Naturvårdsverkets nya kommunikationsstrategi och nya budskap för att sprida kunskap om allemansrätten. 

Presentation om kommunikationsstrategin (pdf)

Vad ägnar sig Naturvårdsverket egentligen åt hela dagarna? 

Här fick deltagarna möjlighet att träffa Naturvårdsverkets medarbetare och en kort genomgång av olika projekt som pågår. Presentationen nedan innehåller information och länkar kopplade till de frågor som togs upp. (Här finns även svar på frågan om elcyklar och allemansrätten.)

Presentation vad pågår på Naturvårdsverket (pdf)

Förvaltning av områden för natur och besökare – metoder och praktiska exempel

Hur arbetar vi för en attraktiv natur för friluftsliv och bevarande av naturvärden, samtidigt som vi hanterar ett högt besökstryck och olika önskemål om aktiviteter. I passet fick deltagarna veta mer om konkret arbete med besöksförvaltning i Norge samt metoder och exempel från Sverige. 

Skötsel av tätortsnära skogar, Oskar Forsberg, Skogsstyrelsen och Cecila Lundin, Täby kommun (pdf)

Besöksförvaltning i Norge, Marie Selboskar Liar, förut Norska Miljödirektoratet, nu Trondheims kommun (pdf)

Värnamo kommun - Sveriges friluftskommun 2023, Johan Arvidsson och Keith Johansson (pdf)

Omvärldsbevakning, besöksförvaltning inåt och utåt, Peter Fredman, Mittuniversitetet (pdf)

Från samverkan till genomförande för hälsa

Naturvägledning på plats i naturen

Centrum för naturvägledning ledde en utomhusaktivitet i närområdet som inkluderade diskussioner om arbetet med besöksförvaltning, tätortsnära natur, naturvägledning och biologisk mångfald. 

Presentation om naturvägledning (pdf)

Panelsamtal: Hur skapar vi tillsammans ett friluftslyft i hela landet?

Sverige toppar världsrankingen i grenen stillasittande medan nio av tio invånare anser att friluftsliv är bra för hälsan. Skulle ett nationellt friluftslyft kunna vara en del av lösningen? Hur initiera processer och få ett mandat att stärka friluftsarbetet? Vilka är framgångsfaktorerna? Och vilka fallgropar finns? Hur ser effektiva samverkansformer ut mellan olika aktörer och nivåer?

Friluftslivets ekonomiska värden

Hur mycket är friluftslivet värt? Johan Faskunger, Svenskt Friluftsliv, presenterade en alldeles ny rapport och hur mycket pengar friluftslivet genererar i Sverige.

Presentation friluftslivets värden (pdf)

Så får du beslutsfattare att lyssna

Retorikkonsulten Johanna Männikkö delade med sig av sina tips på hur man överbryggar glappet mellan kunskap och handling, och når fram med sina budskap till politiker och andra beslutsfattare. 

Presentation med retoriktips (pdf)