Om oss

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

Regeringsuppdrag, remisser och yttranden

Här redovisar vi en del av Naturvårdsverkets pågående och avslutade regeringsuppdrag. Du kan också ta del av våra remisser där vi ber andra yttra sig över våra förslag och de yttranden som Naturvårdsverket lämnar på andras förslag och utredningar.