Regeringsuppdrag

Varje år får Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här hittar du regeringsuppdrag som vi arbetar med just nu och uppdrag som vi redovisat under året.

Regleringsbrev

Regeringens uppdrag till Naturvårdsverket framgår i regleringsbrevet. I regleringsbrevet står också hur och när uppdragen ska redovisas.