Remisser

Naturvårdsverket ber ofta andra myndigheter och organisationer att yttra sig över våra förslag, så kallad remiss. Vi publicerar ett urval av pågående remisser på sidan.