Klövvilt under förändring: ekoinformatik för förvaltning av ekologiska samhällen

Populationerna av tre klövviltsarter, dovhjort, kronhjort och vildsvin, växer för närvarande snabbt i Sverige. Arterna interagerar också på olika sätt med älg och rådjur.

Populationerna av tre klövviltsarter, dovhjort, kronhjort och vildsvin, växer för närvarande snabbt i Sverige. Arterna interagerar också på olika sätt med älg och rådjur. Forskningsprojektet ska skapa ett nytt ramverk för förbättrade uppskattningar av populationstätheter och avskjutningar. Ett annat mål är att med hjälp av modellering av arternas dynamik skapa ett verktyg för att uppskatta vilka konsekvenser olika viltvårdsstrategier får. Den data som projektet ska utgå från är framförallt jaktdata och rapporterade viltolyckor.

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 2 710 000 kronor i anslag för 2020–2022.

Pågår

2020–2022

Kontaktpersoner

Projektansvarig: Tom Lindström, Linköpings universitet
tomli@ifm.liu.se

Anders Lundvall, forskningssekreterare
anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör
elin.viksten@naturvardsverket.se