Hur påverkas näringen i skogens bärris av skogsskötsel, klimat och klövvilt?

Granskad: ‎den ‎19‎ ‎februari‎ ‎2024

Huvudsyftet med projektet är att utvärdera vilken effekt skogsskötsel, klimat och klövviltets bete har på ljung och blåbärs- och lingonris, sett till näringssammansättning och växternas kemiska försvar.

Fältskiktet i Sveriges skogar domineras ofta av växter från familjen ljungväxter: blåbär, lingon och ljung. Det är nyckelarter i våra skogsekosystem, en viktig foderresurs för älgar, rådjur och hjortar (klövvilt). Under många årtionden har marktäckningen av dessa växter minskat i våra skogar, bland annat på grund av att produktionsskogarna blivit tätare och mörkare. Den minskningen har direkta ekologiska konsekvenser, men leder också till farhågor beträffande sekundära effekter på klövviltet och de kostsamma skogsskador som klövviltet kan orsaka.

Vad som i grund och botten driver klövvilt att beta är behovet att få i sig näring och energi, föda i en lämplig kombination för deras matsmältning. Huvudsyftet med projektet är att utvärdera vilken effekt skogsskötsel, klimat och klövviltets bete har på ljung och blåbärs- och lingonris, sett till näringssammansättning och växternas kemiska försvar. I projektet ingår en blandning av inventeringar och kontrollerade experiment som genomförs från norr till söder i Sverige. Genom att provta växterna både sommar och vinter, och under flera år, tar forskarna hänsyn till årstidseffekter och mellanårsvariationer. Resultaten är tänkta att användas i förvaltningen för att aktivt förbättra balansen mellan klövviltspopulationer och fodertillgång i skogslandskapet.

Fullständig titel

Effekter av skogsskötsel, klimat och klövviltets bete på bärrisens näringssammansättning

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 2 481 000 kronor i anslag för 2022–2024.

Pågår

2022–2024

Projektansvarig

Annika Felton, Sveriges lantbruksuniversitet
annika.felton@slu.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se