Hjortdjurens näringsbalans

I projektet ska befintliga data kombineras med en stor mängd ögonblicksbilder av dieten för olika klövviltsarter. Målet är en bättre förståelse för hur ett bra foderlanskap ser ut för de olika arterna.

När flera klövviltsarter ökar sin utbredning i landet blir förvaltningen av dem mer komplex. De konkurrerar med varandra om foder och påverkar även jordbruk och skogsbruk. För att få friska och uthålliga viltstammar samtidigt som negativa effekter för samhället minimeras krävs kunskap om klövviltets näringsekologi. I projektet ska befintliga data kombineras med en stor mängd ögonblicksbilder av dieten för olika klövviltsarter. Målet är en bättre förståelse för hur ett bra foderlanskap ser ut för de olika arterna, samt att ge förslag på lokalt och regionalt anpassade förvaltningsåtgärder för att minska betesskador och skapa goda förutsättningar för viltet.

Fullständig titel

Hjortdjurens näringsbalans: Mot en bättre förståelse av klövviltets födoval.

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 2 980 000 kronor i anslag för 2021–2022.

Pågår

2021–2022

Projektansvarig

Robert Spitzer, Sveriges lantbruksuniversitet, robert.spitzer@slu.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se