Instruktioner för sökande

Instruktioner till dig som är forskare och vill söka stöd från Miljöforskningsanslaget.

Du kan söka bidrag när vi har utlysningar. Det gör du i ansökningsportalen Prisma. Sista ansökningsdag för utlysningarna anges i utlysningstexten.

Ansökningsportalen Prisma

Instruktion för sökande

Mallar som ska läggas in i ansökan

Så behandlar vi personuppgifter