Instruktioner för sökande

Granskad: ‎den ‎28‎ ‎april‎ ‎2023

Instruktioner till dig som är forskare och vill söka stöd från Miljöforskningsanslaget.

Du kan söka bidrag när vi har utlysningar. Det gör du i ansökningsportalen Prisma. Sista ansökningsdag för utlysningarna anges i utlysningstexten.

Ansökningsportalen Prisma

Instruktion för sökande

Mallar som ska läggas in i ansökan

För att bli medelsförvaltare och kunna ansöka

Så behandlar vi personuppgifter