Återrapportering

Granskad: ‎den ‎4‎ ‎mars‎ ‎2024

När projekttiden är slut för ditt finansierade projekt är det tre saker du behöver göra.

  1. Senast vid projekttidens utgång ska du lämna en slutrapport till granskning. Skicka den till din ansvariga forskningssekreterare.
    Instruktioner om utformning och innehåll för slutrapporten (pdf)
  2. Efter att dispositionstiden upphört (tre månader efter projektavslut) gör du en ekonomisk återrapportering över hur bidraget har använts.
    Information om hur du går till väga med den ekonomiska återrapporteringen.
  3. En vetenskaplig återrapportering görs för projekt sökta i Prisma. Prisma ger dig besked när det är dags och innan dispositionstidens utgång ska den vetenskapliga återrapporteringen fyllas i på projektledarens konto i Prisma. 

Policy för vidareutnyttjande av Naturvårdsverkets data/information (pdf 132 kB)