Administration under projekttiden

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎augusti‎ ‎2023

Information om byte av medelsförvaltare och projektledare samt ansökan om förlängd dispositionstid.

Byte av medelsförvaltare och projektledare

Medelsförvaltare är det universitet eller den högskola som förvaltar ditt beviljade medel. Projektledare är den ansvariga forskaren.

Lämna in förfrågan om byte av medelsförvaltare och projektledare i god tid. Vi kan inte genomföra byten retroaktivt.

Om ansökan gjorts i EDA

Denna blankett använder du för att byta medelsförvaltare om ansökan gjorts i EDA.

Anhållan om byte av medelsförvaltare (pdf 30 kB)

Båda universiteten ska signera blanketten innan du skickar den till Naturvårdsverket för handläggning.

I samband med byte av medelsförvaltare, ska den tidigare medelsförvaltaren skicka in en slutlig ekonomisk rapportering och betala tillbaka eventuellt oförbrukade medel. Eventuellt plussaldo kommer att faktureras.

Ekonomisk rapportering (pdf 76 kB)

Ifyllda blanketter skickas till:

Naturvårdsverket
Forskningsenheten
106 48 Stockholm

Om byte av projektledare önskas diskuteras detta med den ansvariga forskningssekreteraren för ditt projekt som också handlägger bytet.

Om ansökan gjorts i Prisma

En begäran om att byta medelsförvaltare eller projektledare görs i Prisma systemet. Hjälp att skicka in en förfrågan finns i Prismas användarstöd: Förfrågningar om beviljat bidrag.

Begäran om förlängd dispositionstid

Om ansökan gjorts i EDA

Om du behöver begära förlängd dispositionstid ska du fylla i denna  blankett:

Begäran om förlängning (pdf 102 kB)

Skicka den via e-post till ansvarig forskningssekreterare på Naturvårdsverket (finns angiven på ditt kontrakt/villkor för bidrag).

Om ansökan gjorts i Prisma

Begäran om förlängd dispositionstid görs i Prisma. Hjälp att skicka in en begäran finns i Prismas användarstöd: Förfrågningar om beviljat bidrag.