NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser för den som har bioavfall och ska sorterat ut detta separat, den som ska samla in bioavfall som har sorterats ut separat och kommunen eller den som ska samla in biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall som kommunen ansvarar för genom fastighetsnära insamling.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2023:11 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall;.

‎11‎/‎5‎/‎2023Ladda ner (655,88 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik