NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter tillämpas när Naturvårdsverket fattar beslut om ersättning till kommunerna enligt 9 kap. 3 § första stycket 1–3 och tredje stycket i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Bemyndigande

Om denna föreskrift

Den beslutade versionen av föreskriften skiljer sig på två punkter från den remitterade versionen. Kommungrupperna är uppdaterade i vissa grupper och 6-8 §§ om grunder för ytterligare ersättning är strukna.

Naturvårdsverket bedömer utifrån remissvaren att de flesta fördyrande omständigheterna som uppkommer vid insamling av förpackningsavfall är konstanta över tid och bör istället omhändertas i ersättningsmodellen via schabloner.

Naturvårdsverket avser att under år 2023 revidera föreskrifterna (NFS 2023:1) om ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar.  

TitelGäller frånFulltext
NFS 2023:1 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar

‎2‎/‎28‎/‎2023Ladda ner (692,12 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik