NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Naturvårdsverkets föreskrifter om bestämmande av ersättning för elutrustning med hänsyn till innehåll av farliga ämnen

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som en producentansvarsorganisation ska ta hänsyn till när den beräknar den ersättning som en producent ska betala till organisationen enligt 46 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning.

Bemyndigande

Konsekvensutredning

TitelGäller frånFulltext
NFS 2022:12 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om bestämmande av ersättning för elutrustning med hänsyn till innehåll av farliga ämnen

‎1‎/‎4‎/‎2023Ladda ner (670,27 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik