NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Naturvårdsverkets föreskrifter om bestämmande av förpackningsavgifter med hänsyn till materialåtervinningsbarhet

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur en producentansvarsorganisation ska ta hänsyn till en förpacknings materialåtervinningsbarhet vid beräkning av den förpackningsavgift som en producent ska betala till en producentansvarsorganisation enligt 5 kap. 6 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Dessa föreskrifter ska inte tillämpas på producentansvarsorganisationer som driver ett retursystem.

Bemyndigande

Konsekvensutredning

TitelGäller frånFulltext
NFS 2022:11 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om bestämmande av förpackningsavgifter med hänsyn till materialåtervinningsbarhet

‎1‎/‎4‎/‎2023Ladda ner (664,64 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik