NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner ovan och i mark med anslutna rör- och slangledningar samt i lösa behållare, enligt i föreskrifterna angivna definitioner.

Föreskrifterna innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och inom vattenskyddsområde krav på sekundärt skydd och kontroll av sekundärt skydd.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2021:10 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Ersätter / upphäver
‎12‎/‎31‎/‎2021Ladda ner (717,24 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik