NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om undantag från kraven på den som producerar bygg- och rivningsavfall i 3 kap. 10 § avfallsförordningen och om undantag från kraven i 3 kap. 12 § avfallsförordningen vad gäller utsortering av brännbart bygg- och rivningsavfall.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2020:7 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

‎7‎/‎31‎/‎2020Ladda ner (655,27 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik