NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om vilt som tillfaller staten

Tillämpningsområde

Föreskrifterna reglerar Polismyndighetens, Statens veterinärmedicinska anstalts och Naturhistoriska riksmuseets hantering av vilt som tillfaller staten. Även länsstyrelserna och viltrehabiliterare berörs i viss utsträckning av de nya reglerna.

Fram till sista november 2019 finns motsvarande bestämmelser i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2019:5 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om vilt som tillfaller staten

‎11‎/‎30‎/‎2019Ladda ner (674,16 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik