NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter tillämpas vid länsstyrelsens hantering av medel från viltskadeanslaget för bidrag och ersättningar för viltskador på annat än fisk, fiskeredskap och ren.

Ersättning för skada av vilt på fisk och fiskeredskap meddelas av Havs- och vattenmyndigheten och föreskrifter om ersättning för skada av vilt på ren meddelas av Sametinget.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2018:5 - Konsolidering

Konsoliderad t.o.m. NFS 2019:4 Föreskrifter om Bidrag och ersättningar för viltskador

‎6‎/‎14‎/‎2019Ladda ner (792,66 KB)
NFS 2019:4 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:5) om bidrag och ersättningar för viltskador

‎6‎/‎14‎/‎2019Ladda ner (641,57 KB)
NFS 2018:5 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador

Ersätter / upphäver
‎7‎/‎31‎/‎2018Ladda ner (640,84 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik