NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724)

  • (Upphävd: 2018-07-31)

Tillämpningsområde

Medel som Naturvårdsverket årligen anvisar länsstyrelserna för användning enligt 11 § viltskadeförordningen (2001:724) får endast användas för att lämna bidrag och ersättningar enligt dessa föreskrifter. Föreskrifterna reglerar för vilka ändamål och för vilka åtgärder bidrag får lämnas Länsstyrelsen beslutar om bidrag och om bidragens storlek.

Övergångsbestämmelser

För skador inträffade före den 1 januari 2009 ska bestämmelserna i NFS 2002:13 tillämpas.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎7‎/‎31‎/‎2018
NFS 2008:16 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724)

Ersätter / upphäver
‎12‎/‎31‎/‎2008Ladda ner (302,86 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik