NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter och Allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724)

  • (Upphävd: 2008-12-31)

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2002, varvid Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1996:4) om bidrag och ersättningar enligt 29 a § jaktförordningen (1987:905) [Viltskadekungörelsen] upphör att gälla.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎12‎/‎31‎/‎2008
NFS 2002:13 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724) [Viltskadekungörelsen]

‎6‎/‎30‎/‎2002Ladda ner (81,85 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik