NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om handel med utsläppsrätter

  • (Upphävd: 2021-01-31)

Upphävd 1 februari 2021.

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter gäller verksamheter som omfattas av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

Här finns bestämmelser om tillstånd till utsläpp av växthusgaser och om tilldelning av utsläppsrätter. Bestämmelserna riktar sig till verksamhetsutövare och till kontrollörer som verifierar uppgifter i en ansökan om tilldelning av utsläppsrätter.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎1‎/‎31‎/‎2021
NFS 2017:6 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om handel med utsläppsrätter

Ersätter / upphäver
‎12‎/‎31‎/‎2017Ladda ner (724,91 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik