NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

  • (Upphävd: 2021-12-31)

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Föreskrifter gäller inte hantering som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller som prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Föreskrifterna innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och krav på sekundärt skydd. Vid hantering av brandfarliga vätskor som dessa föreskrifter gäller finns det även krav i föreskrifter meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Innehåller övergångsbestämmelser.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎12‎/‎31‎/‎2021
NFS 2017:5 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Ersätter / upphäver
‎6‎/‎30‎/‎2018Ladda ner (572,05 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik