NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

  • (Upphävd: 2020-01-19)

Tillämpningsområde

Föreskrifter gäller mätning, modellberäkning, objektiv skattning, redovisning och rapportering av resultat för den kontroll av miljökvalitetsnormer i utomhusluft som kommunerna ansvarar för att genomföra enligt 26 § luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Föreskrifterna gäller även formerna för redovisning av ett åtgärdsprogram enligt 33 § luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut om godkännande av mätinstrument som har meddelats före ikraftträdandet av dessa bestämmelser.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎1‎/‎19‎/‎2020
NFS 2016:9 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

Ersätter / upphäver
‎12‎/‎30‎/‎2016Ladda ner (672,65 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik