NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

Tillämpningsområde

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om rening och utsläpp av avloppsvatten som kommer från tätbebyggelse med 2 000 personekvivalenter (pe) eller mer.

Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om kontroll av utsläpp från avloppsreningsanläggning med anslutning större än 200 pe samt kontroll av utsläpp från ledningsnät hörande till avloppsreningsanläggning med anslutning på 2 000 pe eller mer.

Föreskrifterna omfattar inte kontroll av infiltrationsanläggningar och markbäddar.

Naturvårdsverket planerar en remiss av en föreskriftsändring inom kort, med anledning av en dom i EU-domstolen, i september 2021. Ytterligare några smärre föreskriftsändringar kan bli aktuella vid detta tillfälle. 

EU-dom kräver ändring av Naturvårdsverkets avloppsföreskrifter

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎12‎/‎31‎/‎2016Ladda ner (654,09 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik