NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om förenklat förfarande för vissa avfallstransporter inom gränsområdet mellan Sverige och Finland

Tillämpningsområde

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om kriterier och förfaranden som får tillämpas för vissa gränsöverskridande transporter inom gränsområdet mellan Finland och Sverige. Det gäller transporter av särskilda avfallsflöden avsedda för återvinning eller bortskaffande.

Föreskrifterna träder i kraft 1 juli men tillämpas först från det att det bilaterala avtalet mellan Finland och Sverige av den 4 september 2015 om ett förenklat förfarande för vissa avfallstransporter inom gränsområdet mellan Sverige och Finland träder i kraft i juli 2016. 

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2016:3 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om förenklat förfarande för vissa avfallstransporter inom gränsområdet mellan Sverige och Finland

‎6‎/‎30‎/‎2016Ladda ner (627,44 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik