NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter

Tillämpningsområde

Föreskrifterna gäller vid yrkesmässig spridning av biocidprodukter. Föreskrifterna gäller endast biocidprodukter som omfattas av produkttyp 8 (Träskyddsmedel) och som används för att bekämpa angrepp av insekter i trä, samt biocidprodukter som omfattas av produkttyp 14 (Rodenticider) eller 18 (Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur) enligt EU:s biocidförordning (EU) nr 528/2012.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om bland annat försiktig­hets­mått, informations- och underrättelseskyldighet samt dokumentationsskyldighet vid spridning av aktuella biocidprodukter.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2015:3 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter

‎10‎/‎31‎/‎2015Ladda ner (227,90 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik