NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

Tillämpningsområde

Föreskrifterna gäller vid spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

De innehåller bestämmelser om den närmare tillämpningen av förordningen (2014:425) om bekämp­ningsmedel. Bestämmelserna reglerar bland annat hur spridning, utspädning, blandning och påfyllning samt förvaring av växtskyddsmedel, får ske.

Föreskrifterna gäller såväl vid yrkesmässig som icke yrkesmässig hantering av växtskyddsmedel. Dock gäller vissa krav i föreskrifterna endast vid yrkesmässig hantering av växtskyddsmedel, vilket framgår av aktuella bestämmel­ser. 

Bemyndigande 

TitelGäller frånFulltext
NFS 2015:2 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

‎10‎/‎31‎/‎2015Ladda ner (242,45 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik