NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om Blå Jungfruns nationalpark

Tillämpningsområde

Föreskrifterna talar om vad som är förbjudet respektive tillåtet i nationalparken.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2014:8 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om Blå Jungfruns nationalpark

Ersätter / upphäver
‎12‎/‎31‎/‎2014Ladda ner (242,56 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik