Vägledning

Skötselplaner för nationalparker

Skötselplanen är det dokument som anger hur nationalparken ska förvaltas och beslutas av Naturvårdsverket.

Sidan vänder sig till

Förvaltare av nationalparker.

Om skötselplaner

Alla nationalparker har en skötselplan som anger hur parken ska förvaltas. 

Skötselplanen är det dokument som sammanfattar de avvägningar som gjorts för att hitta en balans mellan orördheten som en nationalpark förväntas representera och den skötsel som krävs för att bevara de höga naturvärden som nationalparken hyser.

Oftast är skötselplanen uppdelad i två delar där den första delen beskriver området. Del två är anger mål och riktlinjer för hur besöksanläggningar ska skötas och utvecklas, hur naturen ska skötas och förvaltas. Tillgänglighet, information, turism, uppföljning, utvärdering och andra förvaltningsfrågor behandlas också.

Varje nationalpark har även föreskrifter för vad som gäller i respektive park. De föreskrifter som anges i skötselplanerna är i de allra flesta fall ersatta med nya. 

Skötselplaner som saknar länk finns inte i pdf-format.

 

Abisko nationalpark

Björnlandets nationalpark (pdf 2 MB)

Blå Jungfruns nationalpark (pdf 1 MB)

Dalby Söderskog nationalpark

Djurö nationalpark

Fulufjällets nationalpark (pdf 3 MB)

Färnebofjärdens nationalpark (pdf 13 MB) 

Garphyttans nationalpark

Gotska sandöns nationalpark (pdf 4 MB)

Hamra nationalpark (pdf 4 MB)

Haparanda skärgårds nationalpark

Kosterhavets nationalpark (pdf 7 MB)

Muddus/Muttus nationalpark (pdf 494 kB) 

Norra Kvills nationalpark

Padjelanta/Badjelánnda nationalpark (pdf 495 kB)

Pieljekaise nationalpark

Sarek nationalpark (pdf 495 kB)

Skuleskogens nationalpark (pdf 8 MB)

Sonfjällets nationalpark (pdf 728 kB)

Stenshuvuds nationalpark (pdf 2 MB)

Stenshuvud. Bil 2 Karta Nationalparkens gränser (pdf 4 MB)

Stenshuvud. Bil 3 Karta Skötselområden (pdf 4 MB)

Stenshuvud. Bil 4 Karta Anordningar friluftslivet samt byggnader (pdf 3 MB)

Stenshuvud. Bil 5 Karta Registrerade fornlämningar (pdf 4 MB)

Stenshuvud. Bil 6 Karta Namngeografi (pdf 1 MB)

Stenshuvud. Bil 7a Karta Natura 2000-områdets utbredning, redovisning av naturtyper (pdf 5 MB)

Stenshuvud. Bil 7b Karta Natura 2000-områdets utbredning, redovisning av naturtyper (pdf 5 MB)

Stenshuvud. Bil 7c Karta Natura 2000-områdets utbredning, redovisning av naturtyper (pdf 3 MB)

Stora Sjöfallets/Stuor Muorkke nationalpark (pdf 495 kB)

Store Mosse nationalpark (pdf 4 MB) 

Söderåsens nationalpark

Tivedens nationalpark (pdf 5 MB)

Tresticklans nationalpark

Tyresta nationalpark (pdf 1 MB)

Töfsingdalens nationalpark

Vadvetjåkka nationalpark

Åsnens nationalpark (pdf 8 MB)

Ängsö nationalpark (pdf 3MB)