NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om Stenshuvuds nationalpark

Tillämpningsområde

Föreskrifterna talar om vad som är förbjudet respektive tillåtet i nationalparken.

När de nya föreskrifterna beslutades i juni 2014 togs undantaget för fiske med stöd av särskild rätt av misstag bort. Detta undantag är nu åter infört i ändringen (NFS 2014:27).

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2014:19 - Konsolidering

Naturvårdsverkets föreskrifter om Stenshuvuds nationalpark.

‎5‎/‎19‎/‎2016Ladda ner (571,44 KB)
NFS 2014:27 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2014:19) om Stenshuvuds nationalpark.

‎12‎/‎31‎/‎2014Ladda ner (120,48 KB)
NFS 2014:19 - Grundföreskrift

Föreskrifter om Stenshuvuds nationalpark

Ersätter / upphäver
‎12‎/‎31‎/‎2014Ladda ner (219,34 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik