NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om Färnebofjärdens nationalpark

Tillämpningsområde

Föreskrifterna talar om vad som är förbjudet respektive tillåtet i nationalparken.

När de nya föreskrifterna beslutades i juni 2014 skedde ett förbiseende. Tillståndsplikt för idrottstävlingar och idrottsarrangemang kom inte med. Föreskrifterna är nu kompletterade (NFS 2014:26) med det.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2014:16 - Konsolidering

Naturvårdsverkets föreskrifter om Färnebofjärdens nationalpark, konsoliderad

‎5‎/‎17‎/‎2016Ladda ner (5,02 MB)
NFS 2014:26 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2014:16) om Färnebofjärdens nationalpark

‎12‎/‎31‎/‎2014Ladda ner (116,94 KB)
NFS 2014:16 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om Färnebofjärdens nationalpark

Ersätter / upphäver
‎12‎/‎31‎/‎2014Ladda ner (3,38 MB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik