Nationalparker

Sverige har 30 nationalparker utspridda från norr till söder. De är alla unika områden som är särskilt viktiga att skydda och bevara. Välkommen till storslagna upplevelser i vår finaste natur!

Här finns kort information om alla nationalparker, länkar till mer information om vad du kan se och uppleva där och till naturum, i de fall det finns i parken. I föreskrifterna för respektive nationalpark kan du läsa vilka regler som gäller just där.  

Information om Sveriges nationalparker

Besöksinformation, hur du hittar till parkerna, kartor och mycket annat hittar du på nationalparkernas gemensamma webbplats:

Sveriges nationalparker

Vad innebär skyddsformen nationalpark?

Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. Mycket arbete görs för att nationalparkerna ska vara både lätta att hitta till och att besöka, men tillgängligheten varierar. Många parker har tillgängliga besöksmål medan andra inte har anpassats.

Nationalpark – naturens guldstjärna

Tillsammans bildar Sveriges 30 nationalparker en storslagen helhet av olika landskapstyper – från Söderåsens lummiga bokskogar till Sareks storslagna fjällvärld. Från Kosterhavets myllrande korallrev till Gotska Sandöns böljande sanddyner.

Varför finns det nationalparker?

Skyddet behövs både för naturens egen skull och för oss människor. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna, kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv. Att bilda en nationalpark handlar också om att skapa möjligheter till naturupplevelser, att inspirera fler till att lära mer och tycka om naturen.

En tillgång som går i arv

Nationalparkerna är vår gemensamma egendom och marken ägs av staten. Vi som lever nu har ärvt dessa egendomar från tidigare generationer. Det är ett arv som måste tas om hand på bästa sätt så att vi i vår tur kan lämna över det till kommande generationer. 

Skötseln av nationalparkerna syftar i första hand till att bevara deras naturliga tillstånd. Det innebär att naturen ofta får vara som den är. I områden som präglats av traditionell skötsel är det däremot viktigt att skötseln fortsätter. Annars riskerar ängar och hagar att växa igen.

Nationalparkerna speglar Sveriges natur. Tillsammans bildar de en helhet som ger skydd åt de sex olika landskapstyper som är typiska och unika för Sverige. 

Sveriges landskapstyper 

Kan det bli fler nationalparker?

Det tar lång tid att bilda en nationalpark och det är många som är inblandande. Naturvårdsverket ansvarar tillsammans med länsstyrelsen i området för planering och beslutsunderlag.

Just nu pågår ett antal projekt för nya och utvidgade nationalparker, som ska komplettera dagens 30 nationalparker.

Nya och utvidgade nationalparker

Youtube video

Besök våra nationalparker online!

Nationalparkernas egna webbplats med allt du behöver veta om Sveriges nationalparker.

Besök sverigesnationalparker.se
Kyrkkåta i Padjelanta nationalpark