Nya och utvidgade nationalparker

Naturvårdsverket har en långsiktig plan med förslag till nya och utvidgade nationalparker. Den är utgångspunkten för arbetet med att bilda nationalparker.

I Naturvårdsverkets nationalparksplan från 2008 ingår 13 nya områden och utvidgning av sju områden. Två nya nationalparker har bildats, Kosterhavet (2009) och Åsnen (2018). Fyra utvidgningar är genomförda för Skuleskogen (2009), Hamra (2011), Tiveden (2017) och Björnlandet (2017).

Här redovisas i vilka områden arbete pågår med nya nationalparker.

Att bilda en nationalpark tar flera år. I arbetet ingår bland annat att köpa in mark och att tillgängliggöra området för besökare genom att anlägga vandringsleder samt entréer och andra anläggningar för friluftslivet.

Nämdöskärgården

bullero-960x540.jpg

Fågelperspektiv över Bullerö med Hemviken i bakgrunden, Foto: Länsstyrelsen i Stockholms län

Området är en del av Stockholms fantastiska skärgård med mycket höga natur- och kulturvärden, både på land och i vattenmiljön. Här finns tusentals kobbar och skär, sälar och havsörnar, och en genuin skärgårdsbebyggelse. Under vattenytan finns mycket fina brackvattenmiljöer med musselbankar och skyddade havsvikar med kransalger. Området har genom sitt läge, storlek och tillgång på bra naturhamnar goda förutsättningar att ta emot besökare.

Arbetet sker i form av ett projekt i samverkan mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. Samverkan och delaktighet är viktiga delar i processen att bilda en nationalpark och många aktörer kommer att involveras.

Läs mer om projektet på Länsstyrelsens webbplats

Bästeträsk

Bästeträsk med omgivning är ett fantastiskt område som består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar.

Arbetet sker i form av ett projekt i samverkan mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Samverkan och delaktighet är viktiga delar i processen att bilda en nationalpark och många aktörer involveras. Delaktighet gör att nationalparken får en bättre utformning.

Läs mer om projektet på Länsstyrelsens webbplats

Relaterad publikation

Besök våra nationalparker online!

Webbplatsen där all info du behöver veta om Sveriges nationalparker finns samlat.

Besök sverigesnationalparker.se
Kyrkkåta i Padjelanta nationalpark