NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter för nationalparkerna/suoddjimpárkajda Muddus/Muttos, Padjelanta/Badjelánnda, Sarek och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke

Tillämpningsområde

Föreskrifterna reglerar vilka åtgärder som är tillåtna respektive förbjudna i nationalparkerna Muddus/Muttos, Padjelanta/ Badjelánnda, Sarek och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke samt vad som gäller för allmänheten som vistas parken. 

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2013:10 - Grundföreskrift

Naturvårdverkets föreskrifter för nationalparkerna/suoddjimpárkajda Muddus/Muttos, Padjelanta/Badjelánnda, Sarek och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke

Ersätter / upphäver
‎12‎/‎14‎/‎2013Ladda ner (2,34 MB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik