NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om inrättande av älgförvaltningsområden och om registrering av älgjaktområden som är ett samlat begrepp för älgskötselområden och licensområden för älgjakt. Upprättandet av planer för ekobaserad förvaltning av älgstammen (älgförvaltningsplan) och organisationen av den älgförvaltningsgrupp som ska upprätta planen regleras i föreskrifterna. Även skyddsjakt efter älg och avgifter med mera.

Vidare regleras jakt efter kronhjort och kronhjortsskötselområden i län med förekomst av kronhjort samt kronhjortsområden i Skåne län.

Övergångsbestämmelser

Innehåller övergångsbestämmelser.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎12‎/‎31‎/‎2011Ladda ner (640,20 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik