NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om artskydd

Tillämpningsområde

Föreskrifterna anger vilka uppgifter om arter av vilda djur och växter som verksamhetsutövare för handel, preparering och förevisning årligen ska redovisa till länsstyrelsen. De anger också vilka institutioner som är undantagna från kravet på verksamhetstillstånd samt vilka avgifter som ska tas ut för prövning och tillsyn.

(Ersätter den (NFS 2009:10) som utkom från trycket den 21 december 2009.)

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2009:10 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd

Ersätter / upphäver
‎1‎/‎10‎/‎2010Ladda ner (43,01 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik