NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Allmänna råd om buller från skjutbanor [till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken]

  • Innehåller Allmänna råd

Innehåll

Råden är avsedda att ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått avseende störning av buller från skjutbanor inrättade för skjutning med finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm).

Dessa allmänna ersätter allmänna råd (RR 1981:2), Buller från skjutbanor.

2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken

TitelGäller frånFulltext
NFS 2005:15 - Allmänna råd

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor [till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken]

‎12‎/‎31‎/‎2005Ladda ner (107,73 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik