NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall

Tillämpningsområde

Grundföreskriften NFS 2004:4 innehåller bestämmelser om sortering av brännbart avfall, undantag från kravet att brännbart avfall ska förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall, undantag från förbuden mot deponering av utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall och dispens för deponering av utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall. Innehåller även allmänna råd.

Genom Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (2004:4) upphör bestämmelser om sortering av brännbart avfall och undantag från kravet att brännbart avfall ska förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall, att gälla. Ändringarna träder ikraft den 1 augusti 2020.

Övergångsbestämmelser

Grundföreskriften NFS 2004:4 innehåller övergångsbestämmelser.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2020:3 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall

‎7‎/‎31‎/‎2020Ladda ner (623,01 KB)
NFS 2004:4 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall

Ersätter / upphäver
‎5‎/‎31‎/‎2004Ladda ner (128,26 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik