NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om hantering av brännbart avfall

  • (Upphävd: 2004-05-31)

Upphört att gälla

NFS 2001:17 är ersatt av NFS 2004:4.

Tillämpningsområde

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om sortering av brännbart avfall, undantag från kravet att brännbart avfall ska förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall, undantag från förbudet mot deponering av utsorterat brännbart avfall samt föreskrifter om dispens för deponering av utsorterat brännbart avfall.

Övergångsbestämmelser

Innehåller övergångsbestämmelser bland annat om ikraftträdande.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎5‎/‎31‎/‎2004
NFS 2001:17 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om hantering av brännbart avfall

‎11‎/‎30‎/‎2001Ladda ner (140,43 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik