NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Allmänna råd om buller från byggplatser

  • Innehåller Allmänna råd

Innehåll

Råden är avsedda att ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått vad gäller störning av buller från områden där bullrande bygg- och anläggningsverksamhet pågår.

Allmänna råd till: 

2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken

Dessa allmänna råd ersätter allmänna råd (PU 1975:5), Buller från byggplatser.

 

TitelGäller frånFulltext
NFS 2004:15 - Allmänna råd

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser [till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken]

‎1‎/‎1‎/‎2005Ladda ner (103,93 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik